Η διαδικασία της ψυχοθεραπείας θα μπορούσε να συμπυκνωθεί στον ακόλουθο διάλογο:

 

– Έχεις λαγό;

– Έχω λαγό.

– Έχει αυτιά;

– Έχεις λαγό;

κοκ…