Το Κέντρο Εφαρμογων της Φαντασίας στη Ψυχοθεραπεία(phantasy.gr) σε συνεργασία με την ΕΨΥΔΡΑ(epsydra.gr) ανακοινώνουν την έναρξη νέου εκπαιδευτικού κύκλου στο Συμβολόδραμα. Το πρώτο από μια σειρά εκπαιδευτικά σεμινάρια που θα ολοκληρώσουν τη θεωρητική κατάρτιση των ενδιαφερόμενων, θα λαβει χώρα στην Αθήνα στις 17-19 Σεπτεμβρίου του 2017….